Oorlog, een aardbeving, de coronapandemie of een andere crisis: kinderen worden altijd keihard geraakt. Het zet hun hele wereld op z’n kop. Met de inzet van onze spelend-leren methode geven we kinderen psychosociale steun – we noemen het ook wel mentale eerste hulp - om hun traumatische ervaringen te verwerken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat kwetsbare kinderen op een veilige manier kunnen blijven leren, en zo goed als mogelijk enige regelmaat in hun leven hebben.

Children's Emergency Fund - Image 2 - Web.jpg
Onderwijs en mentale ondersteuning

In noodsituaties worden scholen vaak als eerste getroffen. Wanneer zich in een van onze vijftien programmalanden een ramp of andere crisis voordoet, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor lesmateriaal en veilige plekken waar kinderen naar toe kunnen gaan. Met onze mentale eerste hulp leren kinderen omgaan met stress, hun angst en hun zorgen. Als de noodsituatie voorbij is, dan helpen we kinderen weer veilig terug naar school te gaan.

Overstromingen in Pakistan

Toen Pakistan in september 2022 werd getroffen door verwoestende overstromingen, raakten miljoenen kinderen hun huis kwijt en dreigden er gevaren voor hun gezondheid door aanhoudend water. We reageerden door psychosociale zorg te bieden en hygiënekits uit te delen in getroffen gebieden. Toen de omstandigheden stabiliseerden, hielpen we met het heropenen van beschadigde schoolgebouwen, zodat kinderen veilig terug naar school konden gaan.

Pakistan Floods Landing Page - Image 3 - Web
Explosie in Beiroet

De enorme explosie in augustus 2020 in Beiroet legde een groot deel van de Libanese hoofdstad in puin. Right To Play kwam direct in actie. Bijvoorbeeld met een speciaal muziekproject voor jongeren waarin zij de kans kregen om middels zang hun gevoelens te uiten. Ook leerden zij elkaar te steunen na deze traumatische ervaring. Verder hebben we geholpen met de schoonmaak en het opknappen van scholen en buurtcentra, en we hebben ervoor gezorgd dat kinderen die niet meer naar school gingen, zich weer hebben ingeschreven zodra dat kon.

Crisis_Reponse_Page_-_Image_3_-_Web.original.jpg
Coronapandemie

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus tot pandemie bestempelde pasten we onze programma’s tijdelijk aan en zijn hulp op afstand gaan bieden. In Ghana, Mali en Oeganda gaven onze coaches via de lokale radio kinderen spelenderwijs voorlichting over het belang van handen wassen om verdere besmetting te voorkomen. En in Mozambique en Jordanië bleven kinderen spelend leren en boden we psychosociale hulp door middel van onze teleschool programma’s die we in samenwerking met de overheid opzetten.

Childrens_Emergency_Fund_-_Image_1_-_Web.original.jpg
STEUN KINDEREN NU

Omdat we kinderen graag zo snel mogelijk willen helpen herstellen na een ramp, hebben we het Children's Emergency Fund opgezet. Alle donaties aan dit speciale fonds, worden besteed aan noodhulp. Jouw donatie geeft kinderen die in een noodsituatie zitten de steun en de ruimte die ze nodig hebben om ermee om te gaan, te herstellen en weer naar school te gaan.

Van elke euro die aan het Children's Emergency Fund wordt gedoneerd, wordt 90% direct besteed aan noodsituaties.

Dank voor jouw support.