Spelen voor een positief mentaal welzijn

Mental Health - Landing Page - Image 1 - Web Hero.jpg

Depressie, angst- en gedragsstoornissen behoren tot de meest voorkomende mentale problemen onder kinderen en jongeren. Zij kunnen een enorme impact hebben op hun dagelijks leven en toekomst. Kinderen missen er bijvoorbeeld schooldagen door, gaan voortijdig van school en armoede kan toenemen. Lockdowns en sociaal isolement maakt het leven van kwetsbare kinderen en jongeren nog uitdagender. Bij ruim twee derde van hen is het mentaal welzijn in de loop van de pandemie verslechterd. Vooral meisjes en gevluchte kinderen zijn extra hard getroffen. Right To Play zet de kracht van spelen in, zodat kinderen emotioneel weerbaarder worden.

Spelen voor een positief mentaal welzijn

Depressie, angst- en gedragsstoornissen behoren tot de meest voorkomende mentale problemen onder kinderen en jongeren. Zij kunnen een enorme impact hebben op hun dagelijks leven en toekomst. Kinderen missen er bijvoorbeeld schooldagen door, gaan voortijdig van school en armoede kan toenemen. Lockdowns en sociaal isolement maakt het leven van kwetsbare kinderen en jongeren nog uitdagender. Bij ruim twee derde van hen is het mentaal welzijn in de loop van de pandemie verslechterd. Vooral meisjes en gevluchte kinderen zijn extra hard getroffen. Right To Play zet de kracht van spelen in, zodat kinderen emotioneel weerbaarder worden.

Met name kinderen en jongeren in lage- en middeninkomenslanden die te maken krijgen met armoede, vluchten, racisme, conflicten of gender gerelateerd geweld, worden zelden gediagnosticeerd. Daardoor lopen zij psychologische zorg mis terwijl zij die juist zo hard nodig hebben. De gezondheidssystemen in deze landen beschikken meestal niet over de juiste zorg en middelen om kwetsbare kinderen te beschermen tegen mentale gezondheidsrisico’s. Het zorgaanbod is zeer beperkt en de kosten hoog, waardoor geestelijke gezondheidszorg voor de meeste kinderen en jongeren ontoegankelijk is.

De pandemie is een mentale gezondheidscrisis

De coronapandemie maakt het leven van kwetsbare kinderen en jongeren nog uitdagender. Het heeft gezorgd voor schoolsluitingen, sociaal isolement en toenemende druk op gezinnen. Terwijl de veilige omgeving van school en de steun van familie en vrienden onmisbaar zijn om te leren omgaan met negatieve ervaringen en emoties. Niet alleen die veiligheid en steun vallen nu vaak weg als gevolg van corona, ook de toegang tot psychosociale zorg is nog beperkter geworden.

Mental crisis
Spelen heeft een positieve impact

Right To Play zet wereldwijd de kracht van spelen in om kinderen te helpen die in de meest uitdagende omstandigheden opgroeien. Zo kunnen kinderen – ook als er geen geestelijke gezondheidszorg aanwezig is – emotioneel weerbaarder worden.

Spelen beschermt kinderen tegen langdurige psychologische gevolgen van trauma, verdriet en isolement. Het voorkomt dat mentale problemen verergeren en spelen helpt kinderen zich emotioneel, sociaal en cognitief te blijven ontwikkelen. Zélfs in de meest moeilijke situaties.

Spelen is van levensbelang

Met de inzet van onze spelend-leren methode – gebaseerd op psychosociale methodieken - creëren we een veilige en stimulerende omgeving voor getraumatiseerde kinderen. Het helpt hen om emoties als verdriet, verlies, zorgen en angst te begrijpen en ermee te leren omgaan.

Spelen helpt kinderen ook om hun emoties tijdig te herkennen, te uiten en om op een positieve manier om te gaan met leeftijdsgenoten en familie. Door te spelen leren kinderen ook om te gaan met verveling en het stimuleert hun concentratievermogen waardoor ze weer beter gaan leren. Door simpelweg te kunnen spelen en sporten kunnen kinderen gewoon weer kind zijn en hun dromen najagen.