Samen met Lego Foundation het Ghanese onderwijs een boost geven

PiP - Ghana - Image 1 - Web Hero.jpg

Als je in de straten van Accra loopt heb je grote kans om veel 'kayayei', meisjes, tegen te komen. Voor een paar Ghanese cedi’s dragen zij zware kannen met water en boodschappen. Eigenlijk zouden deze meisjes op school moeten zijn, maar zoals zoveel kinderen en jongeren in Ghana hebben ze school ingeruild voor een baantje op straat. Hoewel Ghana de laatste jaren het grote aantal vroegtijdige schoolverlaters heeft weten terug dringen blijft kinderen op school houden een groot probleem. Met name meisjes en kinderen uit arme gezinnen worden vanwege de economische en sociale druk gedwongen om te stoppen en te gaan werken.

Vroegtijdig stoppen met school

Op het platteland van Noord-Ghana gaan slechts 51% van de meisjes en 55% van de jongens af en toe naar school. De meeste kinderen maken uiteindelijk hun basisschool wel af, maar vaak met vele onderbrekingen en vertragingen waardoor ze een leerachterstand oplopen. Veel Ghanese kinderen voldoen daardoor niet aan de internationale basisnormen voor alfabetisering.

Spelend leren op nationaal niveau

In 2019 heeft het Ghanese ministerie van onderwijs een nieuw curriculum geïntroduceerd dat zich – naast het verbeteren van leerresultaten - richt op het stimuleren van vaardigheden zoals communicatie en creativiteit. Hiermee hopen ze dat er meer kinderen en jongeren op school zullen blijven en het academische leerniveau omhoog gaat. De LEGO Foundation en Right To Play helpen het ministerie hierbij via het project Partners in Play. Binnen deze unieke samenwerking staat “spelend leren” centraal en is het doel om de kwaliteit van het onderwijs voor meer dan 3 miljoen leerlingen op nationaal niveau te verbeteren.

Partners in Play

Via het Partners in Play-project worden de komende vier jaar 75.000 leerkrachten getraind in de spelend leren methode van Right To Play. De leerkrachten introduceren vervolgens deze methode op hun school. Hiermee krijgt het pedagogische klimaat een boost en wordt leren leuker. Kinderen ervaren meer betrokkenheid in de les wat er voor zorgt dat zowel hun intellectuele als emotionele en sociale vaardigheden worden ontwikkeld. En hopelijk dat ze op school blijven! Want dat is wat we samen met het Ghanese ministerie van Onderwijs en de Lego Foundation willen: een daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en verbetering van het leerniveau. Uiteindelijk is onze gezamenlijke doel een betere toekomst voor 3 miljoen Ghanese kinderen en dan met name de meest kwetsbare zoals meisjes en kinderen die opgroeien in arme gezinnen op het platteland.

PiP - Ghana - Image 2 - Web.jpg

"We zijn zeer vereerd om samen te mogen werken met het Ministerie van Onderwijs in Ghana en onze long time partner Right to Play. Met elkaar geven we het onderwijs in Ghana een boost en introduceren we spelend leren in de klaslokalen. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat spelenderwijs kinderen beter leren en spelen de sleutel is tot het ontwikkelen van cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en fysieke vaardigheden - vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen gedijen in de 21e eeuw.”

- Sarah Bouchie, Chief Impact Officer bij de LEGO Foundation