Vluchtelingenkinderen: van overleven naar weer leven

WRD Landing Page - Hero Image.jpg

Een schooltas inpakken. Lekker buiten spelen. Voor 33 miljoen kinderen die op de vlucht zijn hebben deze dagelijkse activiteiten plaats gemaakt voor angst en onzekerheid. Hun zoektocht naar een veilige plek is niet zonder gevaar en de plek waar ze aankomen is zeker geen vakantiebestemming. Het vertrouwde leven met familie, vrienden en school wordt als je op de vlucht moet in een keer weggevaagd. Leven is overleven geworden.

WRD Landing Page - Infographic 2.png
Van overleven naar leven

Right To Play steunt wereldwijd elk jaar 200.000 vluchtelingenkinderen in 92 vluchtelingenkampen of opvangcentra. We helpen ze om hun traumatische ervaringen een plek te geven. Met sport- en speelactiviteiten leren we ze omgaan met verlies en onzekerheid. En we zorgen ervoor dat ze weer naar school gaan en nieuwe vrienden maken. We leren vluchtelingenkinderen weer te leven en vertrouwen te hebben in de toekomst.

Kyaw kreeg weer vertrouwen in de toekomst

Neem Kyaw. Hij groeide als kind op in Mae La, Thailands grootste vluchtelingenkamp. Hij leefde in een omgeving waar hij zich onveilig en ongelukkig voelde. Hij was somber over zijn toekomst. Tot hij op de Right To Play jongerenclub terecht kwam. Dat veranderde zijn leven. Dit is zijn verhaal